Cenovnik Sava osiguranje

TARIFA PREMIJA 18.02. PRIMENA OD 08.12.2017

OSIGURANjE LICA ZA VREME PUTOVANjA I BORAVKA U INOSTRANSTVU

TARIFNA GRUPA 01 – individualno osiguranje

tabela 2 – Evropa, Turska, Rusija, Egipat i Tunis

PERIOD BORAVKA

(broj dana)

PREMIJA OSIGURANjA (rsd)

starost osiguranika

do 18 godina

od 19 do 70 godina

od 71 godina do 80 god

premija

porez

ukupno

premija

porez

ukupno

premija

porez

ukupno

1

112,00

6,00

118,00

168,00

8,00

176,00

420,00

21,00

441,00

2

168,00

8,00

176,00

246,00

12,00

258,00

630,00

32,00

662,0

3

213,00

11,00

224,00

325,00

16,00

341,00

798,00

40,00

838,00

4-5

302,00

15,00

317,00

482,00

24,00

506,00

1.134,00

57,00

1.191,00

6-7

571,00

29,00

600,00

739,00

37,00

776,00

2.142,00

107,00

2.249,00

8-11

650,00

33,00

683,00

974,00

49,00

1.023,00

2.436,00

112,00

2.558,00

12-15

952,00

48,00

1.000,00

1.422,00

71,00

1.493,00

3.570,00

179,00

3.749,00

16-21

1.400,00

70,00

1.470,00

1.904,00

95,00

1.999,00

5.250,00

263,00

5.513,00

22-31

1.770,00

89,00

1.859,00

2.654,00

133,00

2.787,00

6.636,00

332,00

6968,00

32-62

3.136,00

157,00

3.293,00

4.704,00

235,00

4.939,00

63-92

4.480,00

224,00

4.704,00

6.720,00

336,00

7.056,00

93-181

5.600,00

280,00

5.880,00

8.400,00

420,00

8.820,00

182-270

11.200,00

560,00

11.760,00

16.800,00

840,00

17.640,00

271-365

16.800,00

840,00

17.640,00

25.200,00

1.260,00

26.460,00

tabela 1 – sve zemlje sveta

PERIOD BORAVKA

(broj dana)

PREMIJA OSIGURANjA (rsd)

starost osiguranika

do 18 godina

od 19 do 70 godina

od 71 do 80 godina

premija

porez

ukupno

premija

porez

ukupno

premija

porez

ukupno

1

270,00

14,00

284,00

405,00

20,00

425,00

1.080,00

54,00

1.134,00

2

405,00

20,00

425,00

608,00

30,00

638,00

1.620,00

81,00

1.701,00

3

513,00

26,00

539,00

770,00

39,00

809,00

2.052,00

103,00

2.155,00

4-5

729,00

36,00

765,00

1.094,00

55,00

1.149,00

2.916,00

146,00

3.062,00

6-7

1.377,00

69,00

1.446,00

2.066,00

103,00

2.169,00

5.508,00

275,00

5.783,00

8-11

1.566,00

78,00

1.644,00

2.349,00

117,00

2.466,00

6.264,00

313,00

6.577,00

12-15

2.295,00

115,00

2.410,00

3.443,00

172,00

3.615,00

9.180,00

459,00

9.639,00

16-21

3.375,00

169,00

3.544,00

5.063,00

253,00

5.316,00

13.500,00

675,00

14.175,00

22-31

4.266,00

213,00

4.479,00

6.399,00

320,00

6.719,00

17.064,00

853,00

17.917,00

32-62

7.560,00

378,00

7.938,00

11.340,00

567,00

11.907,00

63-92

10.800,00

540,00

11.340,00

16.200,00

810,00

17.010,00

93-181

13.500,00

675,00

14.175,00

20.250,00

1.013,00

21.263,00

182-270

27.000,00

1.350,00

28.350,00

40.500,00

2.025,00

42.525,00

271-365

40.500,00

2.025,00

42.525,00

60.750,00

3.038,00

63.788,00

TARIFNA GRUPA 02 – porodično osiguranje

Evropa, Turska, Rusija, Egipat i Tunis *

PERIOD BORAVKA (broj dana)

PREMIJA OSIGURANjA UKUPNO ZA SVA OSIGURANA LICA (rsd)

kombinacija

1 odrasli + 1 dete

1 odrasli + 2 i više dece

2 odrasla + 1 dete

2 odrasla + 2 i više dece

premija

porez

ukupno

premija

porez

ukupno

premija

porez

ukupno

premija

porez

ukupno

1

202,00

10,00

212,00

269,00

13,00

282,00

325,00

16,00

341,00

403,00

20,00

423,00

2

370,00

19,00

389,00

515,00

26,00

541,00

560,00

28,00

588,00

728,00

36,00

764,00

3

459,00

23,00

482,00

650,00

33,00

683,00

728,00

36,00

764,00

896,00

45,00

941,00

4-5

739,00

37,00

776,00

1.008,00

50,00

1.058,00

1.232,00

62,00

1.294,00

1.411,00

71,00

1.482,00

6-7

1.075,00

54,00

1.129,00

1.478,00

74,00

1.552,00

1.770,00

89,00

1.859,00

1.960,00

98,00

2.058,00

8-11

1.411,00

71,00

1.482,00

1.882,00

94,00

1.976,00

2.296,00

115,00

2.411,00

2.744,00

137,00

2.881,00

12-15

1.792,00

90,00

1.882,00

2.408,00

120,00

2.528,00

2.968,00

148,00

3.116,00

3.528,00

176,00

3.704,00

16-21

2.464,00

123,00

2.587,00

3.427,00

171,00

3.598,00

3.920,00

196,00

4.116,00

4.928,00

246,00

5.174,00

22-31

3.181,00

159,00

3.340,00

4.144,00

207,00

4.351,00

4.760,00

238,00

4.998,00

6.350,00

318,00

6.668,00

32-62

6.966,00

348,00

7.314,00

9.072,00

454,00

9.526,00

11.368,00

568,00

11.936,00

13.709,00

685,00

14.394,00

63-92

9.710,00

486,00

10.196,00

14.190,00

710,00

14.900,00

18.424,00

921,00

19.345,00

20.910,00

1.046,00

21.956,00

* Ukoliko nisu ispunjeni ovi uslovi, osiguranje se zaključuje po Tarifnoj grupi 01 – individualna osiguranja (tabela 1 – sve zemlje sveta)

  • Starost osiguranika za ovu tarifu se utvrđuje kao razlika između godine u kojoj se zaključuje osiguranje i godine rođenja osiguranika

npr. ukoliko se osiguranje zaključuje u 2015. godini, a osiguranik je rođen 1955. godine, starost osiguranika iznosi 60 godina

(2015-1955=60)

TARIFNA GRUPA 03 – grupno osiguranje

Evropa, Turska, Rusija, Egipat i Tunis *

PERIOD BORAVKA

(broj dana)

PREMIJA OSIGURANjA (rsd) ZA JEDNO OSIGURANO LICE

starost osiguranika

do 18 godina

od 19 do 70 godina

od 71 do 80 godina

premija

porez

ukupno

premija

porez

ukupno

premija

porez

ukupno

1

56,00

3,00

59,00

112,00

6,00

118,00

238,00

12,00

250,00

2-3

112,00

6,00

118,00

224,00

11,00

235,00

476,00

24,00

500,00

4-5

224,00

11,00

235,00

448,00

22,00

470,00

952,00

48,00

1.000,00

6-7

336,00

17,00

353,00

616,00

31,00

647,00

1.309,00

65,00

1.374,00

8-11

392,00

20,00

412,00

784,00

39,00

823,00

1.666,00

83,00

1.749,00

12-15

448,00

22,00

470,00

896,00

45,00

941,00

1.904,00

95,00

1.999,00

16-21

784,00

39,00

823,00

1.456,00

73,00

1.529,00

3.094,00

155,00

3.249,00

22-31

896,00

45,00

941,00

1.792,00

90,00

1.882,00

3.808,00

190,00

3.998,00

32-62

01.904,00

095,00

01.999,00

3.808,00

1190,00

03998,00

* Ukoliko nisu ispunjeni ovi uslovi, osiguranje se zaključuje po Tarifnoj grupi 01 – individualna osiguranja (tabela 1 – sve zemlje sveta)

– grupno osiguranje se primenjuje za grupe od 6 (šest) i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe (obavezno dostaviti broj pasoša i jmbg)

TARIFNA GRUPA 04 – multi osiguranje

Evropa, Turska, Rusija, Egipat i Tunis *

PERIOD BORAVKA

(broj dana)

PREMIJA OSIGURANjA (rsd)

starost osiguranika

do 18 godina

od 19 do 70 godina

od 71 do 80 godina

premija

porez

ukupno

premija

porez

ukupno

premija

porez

ukupno

1

67,00

3,00

70,00

134,00

7,00

141,00

286,00

14,00

300,00

2

134,00

7,00

141,00

269,00

13,00

282,00

571,00

29,00

600,00

3

202,00

10,00

212,00

403,00

20,00

423,00

857,00

43,00

900,00

5

336.00

17,00

353,00

672,00

34,00

706,00

1.428,00

71,00

1.499,00

10

672,00

34,00

706,00

1.344,00

67,00

1.411,00

2.856,00

143,00

2.999,00

15

1.008,00

50,00

1.058,00

2.016,00

101,00

2.117,00

4.284,00

214,00

4.498,00

20

1.344,00

67,00

1.411,00

2.688,00

134,00

2822,00

5.712,00

286,00

5.998,00

30

1.792,00

90,00

1.882,00

3.584,00

179,00

3.763,00

7.616,00

381,00

7.997,00

45

2.296,00

115,00

2.411,00

4.592,00

230,00

4.822,00

60

3.024,00

151,00

3.175,00

6.048,00

302,00

6.350,00

90

4.368,00

218,00

4.586,00

8.736,00

437,00

9.173,00

120

5.880,00

294,00

6.174,00

11.760,00

588,00

12.348,00

180

8.344,00

417,00

8.761,00

16.688,00

834,00

17.522,00

365

16.688,00

834,00

17.522,00

33.376,00

1.669,00

35.045,00

* Ukoliko nisu ispunjeni ovi uslovi, osiguranje se zaključuje po Tarifnoj grupi 01 – individualna osiguranja (tabela 1 – sve zemlje sveta)